Konferencja FSSM RP – wnioski i propozycje działań.

konf81

          W nawiązaniu do naszego artykułu z dnia 4.10.2016r. zatytułowanego ” Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim – Konferencja FSSM RP”, dodatkowo informuję, że na stronie internetowej Federacji http://www.fssm.pl/strona-glowna/ w ostatnich dniach zamieszczono dwie informacje:

 1. Informacja prasowa w sprawie Konferencji „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”.
 2. Informacja pokonferencyjna ” Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”.

          Sądzę, że szczególne znaczenie dla środowiska emerytów i rencistów mundurowych ma ta druga informacja, zawierająca wnioski i propozycje działań ze strony Federacji w najbliższym czasie. Cytuję:

„Na podstawie wystąpień, debat oraz licznych wypowiedzi uczestników sformułowano następujące wnioski :

 • wyrażono głęboką troskę o stan bezpieczeństwa państwa,
 • zadeklarowano szerokie wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa zarówno w aspekcie wewnętrznym  jak i zewnętrznym,
 • wyrażono zaniepokojenie przejawami nierespektowania prawa w Polsce, w tym praw nabytych oraz stosowanie odpowiedzialności zbiorowej,
 • wskazano na racjonalność wykorzystania wiedzy i doświadczenia emerytów mundurowych w systemie bezpieczeństwa państwa,
 • niepokojącym jest dzielenie emerytów mundurowych z uwagi na czas pełnienia służby,
 • zaniepokojenie budzi ubożenie emerytów mundurowych i pogarszająca się opieka medyczna,
 • zaproponowano powołanie grupy roboczej do opracowania rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej żołnierzy i funkcjonariuszy,
 • zwrócenie się o włączenie przedstawicieli organizacji emerytów mundurowych do prac Forum Dialogu Społecznego – podstolik ds. służb mundurowych,
 • zaproponowano zwrócenie się  do uczelni prowadzących wydziały o kierunku „bezpieczeństwo narodowe” o prowadzenie  badań w środowisku mundurowym, z uwzględnieniem emerytów mundurowych.”

          Wnioski te, stosownie do deklaracji Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego, zostaną w najbliższym czasie przesłane przedstawicielom najwyższych władz państwowych i centralnym instytucjom zajmującym się sprawami emerytów mundurowych lub mającym na nie wpływ.

          W kontekście wniosków z Konferencji na uwagę zasługuje informacja Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów ze spotkania w dniu 27 września 2016r. przedstawicieli tego związku z Sekretarzem Stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim i Komendantem Głównym Policji nadinsp. dr Jarosławem Szymczykiem (poruszano tematy dotyczące służby i spraw emerytalnych), a także stanowisko ZG NSZZ Policjantów, zajęte po tym spotkaniu w związku z zapowiedzią odwoływania ze stanowisk kierowniczych tych funkcjonariuszy Policji, którzy służbę zaczynali jeszcze w organach Milicji Obywatelskiej.  Informacje na ten temat dostępne są na portalu internetowym NSZZ Policjantów, a także na stronie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych http://www.seirp.pl/.

          Warto poinformować, że jednym z głównych tematów Konferencji Federacji, który przewijał się w wielu wystąpieniach, była sprawa niewykorzystywania przez nasze państwo żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych po ich przejściu na emerytury. Podkreślano, że wyszkolenie specjalistów wojskowych i funkcjonariuszy specsłużb kosztuje bardzo dużo. Wielu z nich przy każdej zmianie władzy w państwie odchodzi na wcześniejsze emerytury w wyniku swego rodzaju czystek na kierowniczych stanowiskach albo z powodu odsunięcia  na boczny tor rozwojowy i potem nikt już o nich nie pamięta. Pobierają emerytury, a na ich miejsce przychodzą nowi, którzy po kilku latach znowu przechodzą na emerytury. I tak „produkujemy” młodych emerytów, nie wykorzystując ich wiedzy i doświadczenia dla dobra państwa. Żadne państwo na Zachodzie, do którego my przecież aspirujemy, tak nie postępuje.

          Odsyłam w tej sprawie do ciekawego artykułu w Gazecie Prawnej z dnia 27 września 2016r. pt. „Eksperci: Kraj nie korzysta z emerytowanych funkcjonariuszy służb”. (http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/979047,kraj-nie-korzysta-z-emerytowanych-funkcjonariuszy-sluzb.html ).

Wiceprezes ZEiRSG

Jerzy Jankowski