Konferencja w Senacie pt. „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty.”

W związku z V rocznicą uchwalenia ustawy represyjnej w dniu 20.12.2021 roku  w godz. 12.00 -14.00 w Senacie RP odbyła się Konferencja z udziałem przedstawicieli Federacji SSM RP, polityków opozycji demokratycznej i ekspertów, zorganizowana przez Wicemarszałek Senatu Panią Senator Gabrielę Morawską-Stanecką wspólnie z Wicemarszałkiem Senatu Panem Senatorem Michałem Kamińskim. Konferencja odbywała się w trybie on line z możliwością zadawania pytań przez obserwatorów spoza Senatu.

Spośród przedstawicieli emerytów służb mundurowych w Konferencji uczestniczyli między innymi:

 • insp. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący FSSM RP,
 • płk Henryk Budzyński – wiceprzewodniczący FSSM RP i wiceprzewodniczący ZŻWP,
 • gen. bryg. Marek Dukaczewski – Prezes ZG Stowarzyszenia „SOWA”,
 • gen. bryg.  SG Tadeusz Frydrych – Członek Zarządu KGiASG, członek ZEiRSG Region Koszalin,
 • gen.  poż. Ryszard Grosset – Klub Gen. PSP RP,
 • gen.  bryg. Mirosław Gawor – członek ZFBOR,
 • płk SG Andrzej Adamczyk – członek ZG SBŻiFSG RP „Granica” i komisji prawnej FSSM RP,
 • gen.  SW Jan Pyrcak – przedstawiciel KZEiRSW,
 • eksperci FSSM występujący zdalnie: W. Baraniewicz i W. Cybulski.

W charakterze ekspertów uczestniczyli także prawnicy: prof. M. Chmaj – konstytucjonalista, dr M. Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Tomasz Oklejak – Naczelnik w urzędzie RPO  ds. żołnierzy i funkcjonariuszy.

Spośród polityków obecni byli posłowie: Andrzej Rozenek, Katarzyna Piekarska, Tomasz Siemoniak, Mirosław Suchoń, Joanna Senyszyn, Robert Kwiatkowski, Hanna Gil-Piątek, a także senator Wojciech Konieczny.

Z przebiegu konferencji  w toku dyskusji przebijały się następujące zasadnicze tematy:

 • bezprawność uchwalenia ustawy represyjnej i jej niezgodność z Konstytucją RP,  w tym szczególnie wprowadzenie odpowiedzialności zbiorowej,
 • tragiczne skutki wejścia w życie tej ustawy (64 ofiary śmiertelne w wyniku bezpośredniego jej oddziaływania i około 2000 osób, które zmarły nie doczekawszy sprawiedliwości w sądach, pomimo wniesionych odwołań od decyzji obniżających emerytury bądź renty; wiele rodzin nadal żyje w biedzie i w poczuciu ograbienia z godności i honoru, bez pełni praw obywatelskich, jako gorszy sort),
 • ograniczenie na bazie tej ustawy praw obywatelskich w innych ustawach lub rozporządzeniach (11 aktów prawnych ogranicza lub wyklucza z działalności, czy uczestnictwa w różnych strukturach państwowych, samorządowych i innych organizacjach osoby, które w przeszłości miały jakiekolwiek związki z organami czy instytucjami w PRL i zostały zakwalifikowane w ustawie represyjnej jako ci, którzy działali na rzecz państwa totalitarnego),
 • konieczność wyrugowania ustawy represyjnej z porządku prawnego po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych, naprawienia krzywd wszystkim poszkodowanym, rozliczenia sprawców bezprawia legislacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem (na podstawie dowodów, bez wprowadzania odpowiedzialności zbiorowej).

TUTAJ link do transmisji w Senacie.

Poniżej kilka zdjęć z konferencji w Senacie zamieszczonych na Facebooku.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski