Koszalin – spotkanie z b. Ministrem SW Panem Henrykiem Majewskim oraz przedstawicielami FSSM RP!

Poniżej post b. Senatora RP z Unii Pracy, Pana Andrzeja NISKIEGO, zamieszczony na FB wraz ze zdjęciami Kol. Mirosława J. Surowego ze spotkania środowisk mundurowych w Koszalinie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koszalińskie Porozumienie Stowarzyszeń Służb Mundurowych, którego liderami są m.in.  Pan Senator jako oficer WP w st. spoczynku, a także Prezes ZEiRSG Kol. Marek Meszyński, również obecny podczas debaty. Tekst i zdjęcia zamieszczamy na naszej stronie internetowej za zgodą Pana Senatora, za co bardzo dziękujemy! 

W Koszalinie odbyła się kolejna debata obywatelska środowisk mundurowych, w tym środowisk poszkodowanych złodziejską ustawą z 16 grudnia 2016 r. n/t  „Działanie ustawy represyjnej wobec emerytowanych funkcjonariuszy i żołnierzy”. Gośćmi debaty byli: były Minister Spraw Wewnętrznych Henryk Majewski, w/prezydent FSSM- sekr. gen. ZŻWP płk Henryk Budzyński oraz czł. prez. Konwentu Generałów RP – były z-ca Komendanta Głównego SG gen. Tadeusz Frydrych.
Sala kinowa KBP pękała w szwach.
W wyniku ustawy represyjnej śmierć poniosło już 57 osób. Są to samobójstwa, zawały, udary, odstawienie leków, a nawet śmierć głodowa. Blisko 1000 osób objętych represjami zmarło z przyczyn naturalnych, nie doczekawszy sprawiedliwości, sądu, zwrotu zagarniętych emerytur czy rent. Droga prawna jak na razie w Polsce jest zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny. 
Zbliżają się wybory do Sejmu i Senatu RP. Myślę, że szeroka rzesza środowisk mundurowych i innych solidaryzujących się z nimi wystawi PiS-owi w październiku rachunek za to, jak potraktował swych wiernych synów służących OJCZYŹNIE. Zastanawiający jest brak zrozumienia i solidarności innych środowisk obywatelskich, obrońców demokracji, KOD-u, tak czułych na łamanie przy innych okazjach praw obywatelskich i praw człowieka. A przecież mamy tu ewidentnie do czynienia ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej, pozbawieniem praw nabytych, działaniem prawa wstecz i pozbawieniem prawa do sprawiedliwego sądu. Brak solidarności innych środowisk społecznych może spowodować, że jutro rozzuchwalony i bezkarny PiS i J. Kaczyński zabiorą znaczącą część emerytur i rent innym środowiskom, które wg ich chorej wyobraźni służyły totalitarnemu państwu: nauczycielom, nauczycielom akademickim, sędziom, prokuratorom, adwokatom, żołnierzom, artystom, urzędnikom, kolejarzom, pocztowcom, leśnikom itp. Mimo, że uczciwie pracowali i służyli ówczesnemu państwu polskiemu mogą zostać potraktowani jako ci, którzy służyli „totalitarnemu państwu”.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI