Kraków – Balice

krakow

Powstanie nowego Regionu Związku !

       W dniu 14 czerwca uczestniczyłem w spotkaniu weteranów służby w Granicznej Placówce Kontrolnej WOP, a później SG, w Krakowie – Balicach. Miło mi zakomunikować, że obecni na spotkaniu Koledzy podjęli decyzję o utworzeniu Regionu Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Region przyjął nazwę identyfikacyjną ” krakowski „. Prezesem Regionu został wybrany Kol. Jacek Wójcik

         Koledze Jackowi i wszystkim pozostałym członkom utworzonego Regionu życzę w imieniu Zarządu Głównego powodzenia i satysfakcji z działalności związkowej, a także dużo zdrowia niezbędnego dla realizacji zamierzonych celów.

       Zawsze Koledzy możecie liczyć na wszelką możliwą pomoc zarówno z mojej strony, jak również od innych członków Zarządu Głównego, przede wszystkim na trudnym etapie wprowadzania życie obowiązujących w naszym Związku zasad funkcjonowania określonych w Statucie.

Prezes Związku

Adam Miksiewicz