Kraków i Nowy Sącz – wspólna pikieta represjonowanych przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

W dniu 10 grudnia 20219 roku w godzinach rannych (7.45-9.00) przed Sądem Okręgowym w Krakowie odbyła się wspólna pikieta represjonowanych i ich sympatyków (z Krakowa i Nowego Sącza), zorganizowana przez krakowską organizację ZBFSOP.

Była to już 10-ta codzienna pikieta krakowskich represjonowanych, którzy w ten sposób apelują do sędziów, aby nie zawieszali postępowań w ich sprawach i orzekali, nie czekając na werdykt Trybunału Konstytucyjnego, czy ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 roku, obniżająca radykalnie emerytury i renty mundurowe z MSWiA, jest zgodna z Konstytucją RP. Trybunał niemal od dwóch lat unika odpowiedzi na pytanie prawne w tej kwestii, zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, co skutkuje zawieszaniem postępowań w podobnych sprawach przez inne składy orzekające.Jest to skandal zważywszy na wiek wszystkich poszkodowanych. Pikietujący popierają słuszną walkę sędziów o praworządność w Polsce i jednocześnie apelują, by sędziowie samodzielnie – na podstawie Konstytucji i własnego sumienia – rozstrzygali sprawy odwołań represjonowanych od decyzji „śmierci” ZER MSWiA, obniżających emerytury i renty do głodowego poziomu. Wielu poszkodowanych ze względu na wiek może już nie doczekać jakiegokolwiek wyroku – do dnia dzisiejszego już ponad 800 represjonowanych zmarło!

Stowarzyszenie „Nowosądecka Inicjatywa Socjaldemokratyczna”, solidaryzując się z postulatami represjonowanych, skierowało ze swojego grona do wspólnej pikiety w Krakowie delegację z Nowego Sącza składającą się z dwóch członków sądeckiego SERP-u (Kol.Kol. M. Hebdę i T. Huryna) oraz dwóch członków Regionu Sądeckiego ZEiRSG (Kol. Kol. A. Miksiewicza i J. Jankowskiego). Wsparcie „sądeczan” spotkało się z aplauzem ze strony „krakowiaków”.

Poniżej zdjęcia z pikiety w Krakowie.

Rzecznik ZEiRSG Jerzy Jankowski