Kwiaty przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP!

Z okazji święta b. Wojsk Ochrony Pogranicza w upalny poniedziałek dnia 10 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 Koło nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu zorganizowało uroczystość – przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP – w hołdzie żołnierzom tej brygady poległym w ochronie granicy państwowej.  W uroczystości wzięli udział członkowie Koła nr 1, delegacja Regionu Sądeckiego ZEiRSG oraz kapelan KaOSG ks. ppor. SG Robert Młynarczyk.   

Prezes Koła nr 1, płk WOP w st. spocz. Adam Leszyński, w krótkich słowach przypomniał historię WOP i Karpackiej Brygady WOP, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy poległych w służbie podczas ochrony granicy Polski. Następnie ks. kapelan odmówił modlitwę za poległych, po czym delegacje Koła nr 1 ZŻWP oraz Regionu Sądeckiego ZEiRSG złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem.

Poniżej mała galeria zdjęć z uroczystości.

  Prezes Regionu Sądeckiego ZEiRSG

Krzysztof TWARDOWSKI