LIST – APEL Zarządu Głównego ZEiRSG do członków i sympatyków formacji mundurowych.

25 lat funkcjonowania stowarzyszenia „Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej”, który grupuje w swoich szeregach emerytowanych żołnierzy b. WOP, emerytowanych funkcjonariuszy SG, emerytowanych pracowników tych formacji. wdowy/wdowców po żołnierzach, funkcjonariuszach i pracownikach, a także inne emerytowane osoby z resortu spraw wewnętrznych.    

Z tej okazji LIST – APEL Zarządu Głównego ZEiRSG do członków i sympatyków formacji mundurowych.