LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH !

Poniżej zamieszczamy „List Otwarty Do Biskupów Polskich” autorstwa mjr. Jerzego Misiewcza, poszkodowanego emeryta WOP i SG.

 

Powyższy list w połowie lutego 2018r. został rozesłany przez jego autora do poszczególnych Kurii Diecezjalnych, a w dniu 16 lutego opublikowano jego treść na stronie internetowej  Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa (ZBFSOP- list otwarty do biskupów polskich).

W piśmie przewodnim do tego listu mjr J. Misiewicz apeluje i prosi „o udzielenie pomocy emerytom i rencistom mundurowym skrzywdzonym Represyjną Ustawą Emerytalną z dnia 16 grudnia 2016r.” Następnie wskazuje, że „Wprowadzone prawo w sposób zbiorowy i bez sądu pozbawiło kilkadziesiąt tysięcy ludzi honoru i środków do życia. Dziś starsi, schorowani ludzie obdarci z godności nie mają na chleb, leki i podstawowe produkty. Do chwili obecnej zmarło z powodu tej nieludzkiej Ustawy 34 /trzydzieści cztery/ osoby”. (Wg FSSM RP mamy już 36 ofiar tej „eutanazyjnej ustawy”). Jak pisze dalej emeryt SG: „Nie poradzili sobie z niesprawiedliwością, jaka ich spotkała. Jest to wielka tragedia dla nas wszystkich. Okazało się, że nie tylko karabin zabija, ale też i podniesiona ręka posła…Proszę uprzejmie o zapoznanie się z Listem i udzielenie w miarę posiadanych możliwości pomocy w znowelizowaniu Ustawy mogącej przywrócić na starość honor i godziwe warunki do życia niewinnym ludziom”. Chodzi tu o obywatelski projekt ustawy (rugującej z obiegu prawnego ustawę represyjną), do którego poparcia niedawno zbieraliśmy podpisy. Projekt ten jest w Sejmie i ma być procedowany na posiedzeniu Sejmu w dniu 20 marca 2018r.

Na List Otwarty Do Biskupów Polskich spływają do jego autora odpowiedzi z poszczególnych kurii. Na uwagę zasługuje zapewnienie sekretarza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, iż sprawy poruszone w liście będą omawiane z biskupami na najbliższym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski.

Warto zwrócić uwagę, że emeryt WOP i SG mjr Jerzy Misiewicz od ponad pół roku prowadzi indywidualnie walkę z ustawą represyjną i jej skutkami, pisząc listy otwarte do Prezydenta RP, Sejmu, Rządu, posłów i senatorów RP, do MSWiA, do europosłów, do Parlamentu Europejskiego, do Przewodniczącego Rady Europejskiej UE, a także prowadzi na Facebooku (/FSSM.RP/posts/) Dziennik Emeryta (skrzywdzonego ustawą represyjną). Niektóre z jego listów otwartych, a także odpowiedzi na nie (jeżeli przyszły) zostały opublikowane na naszej stronie internetowej, na stronie FSSM RP i na wspomnianej już stronie ZBFSOP.

Panie Jerzy! W pełni popieramy Pana walkę z tą „eutanazyjna ustawą” (niektórzy nazywają ją „ustawą śmierci”), solidaryzujemy się z Panem i współdziałamy dla wspólnego dobra. Mam nadzieję, że wspólne i konsekwentne działania – prowadzone w różnorodny sposób, ale zgodnie z obowiązującym prawem (nawet jak rządzący go nie przestrzegają!) –  przyniosą w końcu pozytywne efekty.

 Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI