LIST OTWARTY DO PREMIER BEATY SZYDŁO!

Szanowne Koleżanki i Koledzy z formacji granicznych!
Poszkodowani ustawą represyjno-eutanazyjną!
          Poniżej zamieszczamy kolejny list otwarty autorstwa emerytowanego mjr. Straży Granicznej Jerzego MISIEWICZA, tym razem skierowany do Pani Premier Beaty Szydło. List zawiera 10 pytań dotyczących w szczególności 20 ofiar śmiertelnych ustawy represyjno-eutanazyjnej z 16 grudnia 2016r. (samobójstwa – 6, zawały – 7, udary – 1, inne – 6). Dane dot. liczby ofiar (poszczególne przypadki są dokumentowane w „Białej Księdze” przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP) pochodzą z programu „Skandaliści” w Polsat News (7 października 2017r.), w którym występował b. szef WSI gen. M. DUKACZEWSKI, b. szef BOR gen. M. JANICKI i inne represjonowane osoby.
Rzecznik ZEiRSG
Jerzy JANKOWSKI