LIST OTWARTY DO PREZYDENTA RP

          Poniżej zamieszczamy na prośbę autora – emerytowanego mjr. SG Jerzego Misiewicza – list do Prezydenta RP, wysłany w dniu 13.08.2017r. Na list ten, były żołnierz WOP i emeryt SG mjr Jerzy Misiewicz, dotychczas nie otrzymał odpowiedzi. W korespondencji do nas mjr Jerzy Misiewicz napisał, że obniżono mu emeryturę, mimo iż w katalogach IPN nie figuruje jako funkcjonariusz, współpracownik i kandydat na współpracownika organów bezpieczeństwa państwa (otrzymał w tej kwestii specjalne zaświadczenie). Zgodnie z sugestią autora listu, nie ujawniamy jego adresu ani miejscowości, z której pochodzi. Ocenę treści listu oraz okoliczności, które skłoniły autora do jego napisania, pozostawiamy Państwa ocenie.

     Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI