Mamy nowy Region ZEiRSG! W Raciborzu!

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 30.06.2022 roku Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej podjęło uchwałę nr 9/2022 o powołaniu nowego Regionu Związku w Raciborzu. Zebranie założycielskie odbyło się wcześniej w dniu 10.06.2022 r. w święto b. WOP. Tak pisał o tym zebraniu na Facebooku Prezes Związku Kol. Sławomir Matusewicz:

W dniu 10.06.2022 r. wraz z Prezesem Regionu Cieszyn Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – kol. Mariuszem Kosmatym, wziąłem udział w walnym założycielskim zebraniu Regionu w Raciborzu. Spotkanie zorganizował Przewodniczący Zarządu Terenowego Nr 1 Emerytów i Rencistów WOP, SG – kol. Aleksander Kiełt. W trakcie zebrania omówiłem główne cele działania Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Przedstawiłem także projekty realizowane przez ZEiRSG na przestrzeni ostatnich lat. Omówiłem działania prowadzone przez Zarząd Główny ZEiRSG oraz Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych skierowane na pomoc osobom objętym negatywnymi skutkami ustawy z dnia 16.12.2016 r. W dalszej części zebrania przekazałem informację na temat zorganizowanej w dniu 4.06.2022 r. uroczystości wręczenia sztandaru dla ZEiRSG oraz uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci w Rycerce Górnej.
Zebrani po wysłuchaniu przedstawionych informacji postanowili w wyniku głosowania utworzyć Region ZEiRSG w Raciborzu oraz dokonali wyboru władz:
– Prezes Regionu – kol. Wojciech Szyszka,
– Wiceprezes – kol. Piotr Kutka,
– Sekretarz – kol. Józef Wilusz,
– Skarbnik – kol. Karol Orawski,
– Członek Zarządu – kol. Ryszard Kujawa,
Szersze informacje na temat utworzonego Regionu zostaną przekazane po zakończeniu prac związanych z jego powołaniem.
Sławomir Matusewicz
Prezes ZEiRSG

W niedługim czasie nowy Region zostanie zarejestrowany w KRS, ale już dziś tworzymy na witrynie internetowej Związku podstronę Regionu Racibórz.

Poniżej zdjęcie z zebrania założycielskiego.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski