Nabożeństwo Dekanatu Straży Granicznej Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego z okazji 32. rocznicy powołania Straży Granicznej.

Ustroń – w dniu 21 maja 2023 roku w kościele ewangelickim ap. Jakuba Starszego, pod przewodnictwem Ewangelickiego Biskupa Wojskowego bp. Marcina Makuli odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 32. rocznicy powołania Straży Granicznej. W nabożeństwie uczestniczyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz powiatu cieszyńskiego, komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, kapelani Dekanatów Straży Granicznej, przedstawiciele związków zawodowych pracowników cywilnych i funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także członkowie regionów Cieszyn, Racibórz i Głubczyce Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W uroczystym nabożeństwie uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna i Kompania Honorowa Straży Granicznej, co podkreśliło szczególny charakter nabożeństwa.

W swoim pozdrowieniu w czasie nabożeństwa przekazałem w imieniu wszystkich członków i sympatyków naszego Związku serdeczne wyrazy podziękowania funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz uznania dla ich pełnej poświęcenia służby i pracy w ochronie granicy RP,  szczególnie w okresie wojny przy naszej wschodniej rubieży.

Nabożeństwo było też okazją do podziękowania Ks. Płk. Kornelowi Undasowi – Dziekanowi Ewangelickiemu Straży Granicznej – za 25 lat posługi duszpasterskiej pośród pograniczników. Przypomnę tutaj, że Ks. Płk Kornel Undas rozpoczął swoją służbę duszpasterską w dniu 15 maja 1998 r. w Beskidzkim Oddziale Straży Granicznej jako ówczesny wikariusz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Cieszynie. Do Księdza Dziekana skierowałem też podziękowania za ubiegłoroczną pomoc i udział w odsłonięciu i poświęceniu pomnika pamięci „Żołnierzom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Polskich Formacji Granicznych” w Rycerce Górnej oraz za poświęcenie Sztandaru Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Uroczystości zakończyły się wspólnym przemarszem w rejon Rynku Ustronia oraz pokazem musztry paradnej przygotowanym przez Kompanię i Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej.

Sławomir Matusewicz
Prezes ZEiRSG

Poniżej amatorski film z pokazu musztry paradnej Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz  zdjęcia z uroczystości.