NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ W KONSULTACJACH! ZAPYTANIE PRAWNE W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM, POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE ZASTOPOWANE!

„NASZ PROJEKT USTAWY EMERYTALNEJ W KONSULTACJACH!”

Pod takim tytułem Federacja SSM RP zamieściła na swojej stronie internetowej informację o skierowaniu do konsultacji obywatelskiego projektu ustawy anty-represyjnej, pod którym jeszcze niedawno zbieraliśmy podpisy poparcia. Czy to oznacza, że prace sejmowe nad tym projektem ruszą jeszcze w tym półroczu? Zobaczymy! Poniżej pełna treść tej informacji ze strony internetowej Federacji:

„Po wcześniejszym skierowaniu do opiniowania w sejmowym Biurze Legislacyjnym i Biurze Analiz Sejmowych, „nasz” obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,  złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, trafił (05.02.2018 r.) celem konsultacji do Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego,  Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Rady Dialogu Społecznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Rady Nadzorczej ZUS oraz Prokuratorii Generalnej RP.  Ponieważ, w zasadzie przywraca on jedynie brzmienie ustawy sprzed 16 grudnia 2016 r. nie powinien się raczej spotkać z negatywnymi uwagami. Zwłaszcza, że usuwa wszelkie wątpliwości i zarzuty zawarte przez część tych instytucji w opiniach (zwłaszcza w Uwagach Sądu Najwyższego) do projektu ustawy represyjnej, których ustawodawca w ogóle nie wziął pod uwagę uchwalając ten ewidentny bubel prawny”.

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że Sąd Okręgowy w Warszawie, rozpoznający odwołania skrzywdzonych emerytów i rencistów od decyzji ZER MSWiA obniżających ich emerytury i renty, skierował do Trybunału Konstytucyjnego zapytanie prawne o zgodność z Konstytucją RP ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. stanowiącej podstawę tak radykalnych działań „dobrej zmiany”. Treść tego zapytania prawnego krąży od kilku dni na Facebooku wraz z uzasadnieniem, które niemal w całości jest zgodne z argumentami prawnymi prezentowanymi przez poszkodowanych w swoich odwołaniach  od decyzji ZER do sądu. Argumentacja sądu w trzyosobowym składzie powinna powalić na ziemię naszych adwersarzy, a nam dodać skrzydeł! Przecież każdy normalny Trybunał Konstytucyjny przyznałby rację tym argumentom i ustawę represyjną w całości wysłałby do kosza! Ale czy tak się stanie? Mam poważne wątpliwości, biorąc pod uwagę aktualny stan niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego. (Tutaj tekst postanowienia SO w Warszawie o zwróceniu się do TK z pytaniem prawnym).

Informacja o zapytaniu prawnym skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego szybko rozniosła się w mediach, szczególnie internetowych. Pierwsze komentarze – bez znajomości ze strony ich autorów uzasadnienia zapytania prawnego – skupiały się wprost na negatywnej ocenie tego działania SO w Warszawie, podkreślając w szczególności odstąpienie od możliwości samodzielnej oceny przez sąd zgodności ustawy represyjnej z Konstytucją RP i przyczynienie się w ten sposób do istotnego wydłużenia okresu oczekiwania poszkodowanych emerytów i rencistów na sprawiedliwe rozstrzygnięcia sądowe. Warto tu przytoczyć artykuł w Gazecie Prawnej, zawierający wypowiedzi adwokatów na ten temat (występujących jako pełnomocnicy poszkodowanych emerytów mundurowych) oraz ich wstępne oceny co do szybkości odpowiedzi TK na zapytanie prawne, a także skutków prawnych i społecznych tego kroku.

Ostre i bezkompromisowe oceny tego działania przedstawił Przewodniczący OKIU FSSM RP i działacz SLD A. Rozenek w swoim artykule na łamach NIE pt. „Łaskawcy, Piłaci, gdzie oprócz krytyki sędziów opisał skandaliczne decyzje MSWiA w sprawie „prawa łaski” w trybie art. 8a.

Inny charakter oceny działań SO zaprezentował ostatnio dziennikarz Onetu Mateusz Baczyński  po zapoznaniu się z uzasadnieniem zapytania prawnego skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj link do jego artykułu pt.  Warszawski Sąd uderza w ustawę dezubekizacyjną! „Ma charakter represyjny i dyskryminacyjny”.

Warto też zapoznać się z wypowiedziami b. oficera Grom płk. K. Przepiórki w wywiadzie na antenie  radia TOKFM, do którego prowadzi link o treści: B. oficer Grom: ustawa dezubekizacyjna to „mięcho wyborcze” dla sfrustrowanych wyborców PIS.

Na koniec przypomnienie: Konferencja pt. „Represje wobec emerytowanych funkcjonariuszy policji i żołnierzy w Polsce”, odbędzie się 28 lutego 2018 r. w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Spotkanie jest organizowane przez europosłów SLD Bogusława Liberadzkiego i Janusza Zemke oraz Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych. Przed wyjazdem delegacji FSSM RP i poszkodowanych oraz represjonowanych emerytów odbędzie się w Warszawie w dniu 22 lutego 2018r. ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Federacji. Szczegóły z tych wydarzeń zostaną opisane odrębnie.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI