„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Region Racibórz w akcji honorowego oddawania krwi dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP.

Miło nam poinformować, że w wyniku poczynionych uzgodnień członkowie i sympatycy Regionu Racibórz ZEiRSG od jutra rozpoczynają zorganizowaną akcję honorowego oddawania krwi dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości RP pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja ta została zainicjowana ponad 10 lat temu przez Straż Graniczną i cieszy się coraz większą popularnością nie tylko w służbach mundurowych, ale też w całym społeczeństwie.

Obecnie trwa jej 11 edycja.  Poniżej zamieszczamy podstawowe zasady przebiegu tej akcji i link do komunikatu na stronie internetowej Straży Granicznej.

Prezes Regionu Racibórz ZEiRSG

Wojciech   Szyszka

Współorganizatorzy przedsięwzięcia

Kluby Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej działające w Policji, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej. Wsparcie organizacyjne ze strony Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Finansów i Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Nazwa przedsięwzięcia

Akcja honorowego oddawania krwi przez pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczyposopolitej Polskiej.

Data rozpoczęcia, czas trwania oraz miejsce organizacji przedsięwzięcia

Akcje HDK przeprowadzone zostaną w terminie od 24 października do 23 grudnia 2022 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych i szkoleniowych Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, jak również innych instytucjach i organizacjach oraz w punktach krwiodawstwa.

Cel przedsięwzięcia

 Pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi. Popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Zwrócenie uwagi na osobę funkcjonariusza w odniesieniu do Narodowego Święta Niepodległości – funkcjonariusz i urzędnik państwowy dbający o praworządność i bezpieczeństwo obywateli może i powinien być kojarzony z niesieniem pomocy.

 Propagowanie tradycji wiernej służby Ojczyźnie historycznych formacji mundurowych II RP: Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Brygady Ochronnej, Oddziału Zamkowego – instytucji zapewniających bezpieczeństwo najważniejszym osobom Rzeczypospolitej Polskiej, których spadkobiercą było Biuro Ochrony Rządu a obecnie Służba Ochrony Państwa. Podkreślenie ważnej i niezastąpionej roli w systemie bezpieczeństwa Państwa Polskiego strażaka ochotnikami strażaka profesjonalisty, który ratuje mienie poszkodowanych w czasie klęsk żywiołowych oraz ratuje zdrowie i życie ludzkie z potrzeby serca, oddając krew – cząstkę siebie.

 Skojarzenie munduru, opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej z gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariusza i urzędnika państwowego.

Zasięg akcji – Ogólnopolski.

Przewidywana liczba uczestników –Jednostki organizacyjne służb mundurowych i kluby HDK PCK w ilości około 100. Liczba krwiodawców – około 3000.

Patronat honorowy:  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia, Sekretarz Stanu – Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 
Z dniem 19 maja 2015 roku stały patronat honorowy nad akcją Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA objął Polski Czerwony Krzyż (krw/044/6/2015).

Akcja Honorowego Oddawania Krwi z okazji Narodowego Święta Niepodległości NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA jest propozycją Straży Granicznej dedykowaną również innym służbom. Obecnie organizowana jest po raz dziesiąty. W latach 2012 – 2020 około 30 000 mundurowych krwiodawców oddało 13 450 litrów krwi i jej składników. Najcenniejszy Dar pochodził głównie od funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa oraz od pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Straż Graniczna organizuje również akcję pod nazwą NA STRAŻY ŻYCIA skierowaną głównie do swoich pracowników i funkcjonariuszy z okazji Święta Straży Granicznej. W latach 2012 – 2020 ponad 8 500 krwiodawców w zielonych mundurach oddało 3 900 litrów krwi i jej składników.

Dodatkowe informacje:

W związku z przedsięwzięciem nie prowadzimy żadnych działań o charakterze promocji produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia i Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub właściwych Ministerstw. Inicjatywa służb mundurowych nie może mieć charakteru lobbingowego.

Przedsięwzięcie nie jest monitorowane przez Narodowe Centrum Krwi.

Link: