NASZE ODWIEDZINY W REGIONIE CHOJNA

         W dniu 14 paźdzernika 2017 r. na zaproszenie Prezesa Regionu Chojna ZE i RSG trzej przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego – z Gubina, Słubic i Kostrzyna nad Odrą odwiedzili kolegów w Chojnie; w spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Regionu Szczecin, w tym Prezes Regionu.

        Koledzy z Chojny zaprosili przedstawicieli sąsiednich Regionów na spotkanie integracyjne członków Regionu Chojna, które odbyło się na terenie obiektu Koła Łowieckiego „Jeleń”. Niektórzy koledzy uczestniczący w spotkaniu spotkali się po wielu latach, dlatego spotkanie zdominowały głównie wspomnienia wspólnej służby dla Ojczyzny na granicy w zielonych otokach, warunki służby w przeszłości i czasach współczesnych.

        Nie zabrakło także dyskusji o aktualnej sytuacji emerytów i rencistów Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, którzy po wielu latach służby dla Ojczyzny, często z narażeniem życia i zdrowia, latach wyrzeczeń, zaniedbywania obowiązków rodzinnych, zostali pozbawieni przez aktualnie rządzących – na podstawie „represyjnej” ustawy – znacznych części wysłużonych zgodnie z obowiązującym prawem emerytur i rent. W dyskusji podkreślano, że do społeczeństwa jest kierowany przez przedstawicieli aktualnie rządzących nieprawdziwy przekaz, że „represyjna” ustawa dotyczy tylko wąskiej grupy byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a nie mówi się o tym, że obejmuje także emerytów, rencistów i świadczenia rodzinne innych formacji, między innymi byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza – pozytywnie zweryfikowanych – przyjętych do Straży Granicznej po rozwiązaniu WOP-u.

        Na spotkaniu wszyscy uczestnicy zgodnie zaapelowali do kolegów pełniących w przeszłości służbę w zielonych otokach o jedność naszego środowiska, o podtrzymywanie więzi koleżeńskich, integrację z innymi środowiskami emerytów mundurowych i włączenie się do wspólnych działań na rzecz przywrócenia nam naszej godności, praw nabytych i niesłusznie zabranych świadczeń emerytalnych i rentowych.

       Dziękujemy kolegom z Chojny za zaproszenie, zapewniamy o naszej woli współpracy i wsparciu działań z najbliższymi Regionami i zachęcamy do tego kolegów w innych naszych Regionach.

                                                                                                    Prezes RN

                                                                                                  Jerzy  Siedlarz