Nowa kadencja Regionu Cieszyn ZEiRSG

          Pracowicie i świątecznie spędzili ostatnią sobotę członkowie Regionu w Cieszynie. Tradycyjnie już, w gościnnym Domu Działkowca ROD „Tulipan” w Cieszynie, odbyło się: posiedzenie ustępującego zarządu, Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, wspólne posiedzenie nowego zarządu i komisji rewizyjnej.

          Po przyjęciu do Związku kol. Grzegorza Cienciały (9 I 2016), Region wszedł w nową kadencję w sile 50. członków zwyczajnych.

          Podsumowując kadencję, Walne Zebranie pozytywnie oceniło działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Następnie: wybrało nowy – a w zasadzie „stary” – 5. osobowy Zarząd oraz 3. osobową Komisję Rewizyjną, rozliczyło 2015 r. i przyjęło budżet na 2016 r., postawiło Zarządowi zadania na 2016 r.

          Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Regionu wybrał: prezesa – kol. Mariusza Kosmatego; Prezydium: wiceprezesa – kol. Romana Siwca, sekretarza – kol. Mariusza Kolankę, skarbnika – kol. Janusza Wójcika. W posiedzeniu uczestniczył również członek Zarządu kol. Dariusz Boraczewski i Komisja Rewizyjna.

          Bezpośrednio po zebraniu odbyło się spotkanie Noworoczne, w którym prócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele cieszyńskiego samorządu, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz współpracujących kół Nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Nr 26 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej Placówki w Bielsku-Białej.

                                                                                    Prezes Regionu

                                                                                  Mariusz Kosmaty