Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia Na Życie – aktualizacja.

Nowy Program Grupowego Ubezpieczenia na życie dla emerytowanych Funkcjonariuszy i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów Życiowych i Pełnoletnich Dzieci – komunikat z portalu NSZZFSG + wyjaśnienia przedstawicieli brokera WDB z dnia 4.05.2021 r.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że NSZZ FSG we współpracy z ZEiR SG i brokerem WDB S.A. zakończył z sukcesem trwające od kilku miesięcy negocjacje dotyczące nowego Programu Grupowego Ubezpieczenia na życie dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej (WOP) oraz Ich Współmałżonków/Partnerów i Pełnoletnich Dzieci w PZU Życie.

Największą zaletą nowego programu jest możliwość przystąpienia do ubezpieczenia osób do 76 roku życia  i pozostania w nim w pełnym zakresie do ukończenia 77 lat. Osobom po 77 urodzinach  przysługuje prawo do Indywidualnej Kontynuacji. Nowe warunki to zdecydowanie wyższe świadczenia we wszystkich wariantach, skrócony do 2 dni minimalny czas pobytu w szpitalu (w chwili obecnej są to 4 dni), 22 jednostki chorobowe w zakresie ciężkich chorób w każdym z wariantów, 610 podlegających wypłacie zabiegów operacyjnych podzielonych na 5 klas operacji oraz wiele innych, korzystnych dla ubezpieczonych zmian.

Nowe warunki ubezpieczenia zaczynają funkcjonować od dnia 1 czerwca 2021 roku. Wszystkie osoby aktualnie ubezpieczone w polisach dla emerytów Straży Granicznej w PZU Życie mogą w dacie 1 czerwca, 1 lipca i 1 sierpnia 2021 roku przystąpić bez karencji – na zasadzie kontynuacji – do nowego programu. Zniesienie karencji dotyczy również wszystkich obecnie ubezpieczonych w PZU Życie funkcjonariuszy i pracowników przechodzących na emeryturę i przystępujących do programu dla Emerytów Straży Granicznej w PZU Życie z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia (bez przerwy w ubezpieczeniu).

W załączeniu przesyłamy Państwu ulotkę z nowymi wariantami ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz deklarację do wydruku, uzupełnienia i podpisania. Od 1 czerwca 2021 zapis do aktualnie obowiązujących wariantów ubezpieczenia nie będzie możliwy, a aktualny (stary) program wygaśnie z dniem 31.07.2021 roku. Zachęcamy już teraz to składania przez Państwa nowych druków deklaracji.

Dodatkowe wyjaśnienia dot. działu VI deklaracji pt. „Oświadczenia osoby przystępującej do ubezpieczenia”: 1) oświadczenia osób kontynuujących grupowe ubezpieczenie na życie w PZU Życie, które składane były wcześniej przy przystępowaniu do ubezpieczenia w PZU, są nadal aktualne co do ich treści (znajdują się przecież w systemie ubezpieczeniowym) i nie wymagają żadnego uzupełniania poza podaniem daty i złożeniem podpisu,  2) emeryci SG/WOP przystępujący po raz pierwszy do grupowego programu ubezpieczeń na życie w PZU Życie, będą objęci karencją zgodnie z przepisami OWU.  Emerytom,  wobec których orzeczono grupy inwalidzkie, zaleca się wyjaśnić każdorazowo z brokerem WDB zapis w pkt. 3 dot. orzeczenia o niezdolności do pracy lub służby, ewentualnie dołączyć do deklaracji dodatkowe oświadczenie w tym zakresie. 

Osoby chcące już od 1 czerwca 2021 roku korzystać z nowego zakresu ubezpieczenia prosimy o wysyłanie oryginałów deklaracji do dnia 24 maja 2021 roku na adres:  WDB S. A. ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa, Natpoll Business Center.

Ulotka-Emeryci-SG-nowy-program-1 – pobierz. 

OWU-Emeryci-SG-nowy-program-1 – pobierz.

Deklaracja-Emeryci-SG-nowy-program – pobierz.

Wszystkie dodatkowe pytania i wątpliwości możecie Państwo kierować bezpośrednio do Zespołu Ubezpieczeń Grupowych:

WDB S.A. : ul. Migdałowa 4 lok. 28 , 02-796 Warszawa
Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro
Tel.: 22 628 46 41, Tel. kom.: 885 390 900,
e-mail: ubezpieczeniaemeryci@wdbsa.pl

Miło poinformować, że ze strony ZEiRSG w negocjacjach uczestniczyli Koledzy: Andrzej Badowski i Edward Grzeczny, a ich działania wspomagał i nadzorował Prezes Związku Kol. Marek Meszyński. Ewentualne wyjaśnienia i odpowiedzi na nurtujące naszych członków i sympatyków pytania w tej sprawie będziemy sukcesywnie publikować na naszej witrynie internetowej w dziale: Ubezpieczenia  grupowe. 

Opracował:

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski