NOWY SĄCZ – POTRÓJNE ŚWIĘTO!

W dniu 13.09.2018r. Zarząd Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zorganizował obchody Dnia Weterana Służby Granicznej, połączone z obchodami XX rocznicy powstania ZEiRSG. Dzień Weterana Służby Granicznej jest jednocześnie świętem Związku. W roku 2018 zbiegło się to z XX rocznicą powstania ZEiRSG, a zatem można mówić o potrójnym święcie: Dzień Weterana Służby Granicznej, święto Związku i XX rocznica jego powstania!     Jak co roku delegacja Regionu Sądeckiego ZEiRSG i razem z delegacją z Koła nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego złożyły w południe wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Bohaterów Karpackiej Brygady WOP.

Później w restauracji „Raj Smakosza” przy ul. Batalionów Chłopskich w Nowym Sączu odbyło się uroczyste spotkanie członków Regionu oraz zaproszonych gości, poświęcone obchodom potrójnego święta. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością:

  • Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG płk SG Marek MARCISZ,
  • Przewodniczący Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG mjr SG Dariusz Żabiński,
  • kapelan KOSG ks. ppor. SG Robert Młynarczyk,
  • delegacja Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych Słowacji ze Starej Lubovni na czele z Prezesem Antonem Budośem,
  • Prezes Koła Stowarzyszenia  Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu kol. Marek Sadlisz,
  • Sekretarz Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a zarazem członek Regionu Sądeckiego ZEiRSG kol. Bogusław Surdy,

Członków Regionu Sądeckiego ZEiRSG oraz zaproszonych gości powitał Prezes Regionu Sądeckiego kol. Edward Socha, po czym kol. Jerzy Jankowski przedstawił w krótkim wystąpieniu rys historyczny powstania i funkcjonowania Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. Następnie zaproszeni goście złożyli życzenia członkom Regionu z okazji tego potrójnego święta oraz otrzymali z rąk Prezesa Regionu Kol. Edwarda Sochy okolicznościowe upominki. Obecny na spotkaniu b. Prezes Związku, a obecnie członek Prezydium ZG kol. Adam Miksiewicz  wręczył koledze Jerzemu Jankowskiemu akt wpisu do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku. Ponadto kol. Prezes Regionu Edward Socha w imieniu Zarządu Regionu Sądeckiego wręczył  za zasługi dla Regionu Związku symboliczne upominki koledze Adamowi Miksiewiczowi i koledze Jerzemu Jankowskiemu. Część oficjalną spotkania zakończyła krótka modlitwa zainicjowana przez kapelana w intencji emerytów i rencistów formacji granicznych oraz ich rodzin.

Podczas uroczystego obiadu dzielono się wspomnieniami z okresu służby w WOP i SG oraz wymieniano doświadczenia z działalności związkowej i społecznej poszczególnych członków Związku i zaproszonych gości. Dyskutowano też o zbliżających się wyborach samorządowych wyrażając nadzieję na ich spokojny przebieg i liczną frekwencję wyborców.

Spotkanie przebiegało w miłej i pełnej życzliwości atmosferze. Poniżej kilka zdjęć dokumentujących obchody potrójnego święta.

Prezes Regionu Sądeckiego

Edward SOCHA