Obniżka wojskowych emerytur i rent – projekt zmian już w Sejmie RP!

          Uprzejmie informuję, że w dniu 2 grudnia  2016r. do Sejmu RP wpłynął po kryjomu, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, rządowy projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin – druk sejmowy nr 1105 ( po kliknięciu w numer druku otwiera się w formacie pdf pełna treść projektu zmiany ustawy). 5 grudnia 2016r. projekt ten został skierowany do pierwszego czytania podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Sejmu, a więc prawdopodobnie w dniach 13-15.12.2016r.

           Analiza projektu (druk 1105) wskazuje, że projekt ten w dużym stopniu powiela projekt zmian zawarty w procedowanej aktualnie w Sejmie ustawie obniżającej emerytury i renty policyjne, o czym piszemy na naszej stronie internetowej od kilku tygodni. Uchwalenie tego projektu oznacza – niestety – drastyczną obniżkę emerytur, rent i rent rodzinnych naszych Kolegów – byłych WOP-istów, którzy pełnili służbę w Zwiadzie WOP i Zarządzie Kontroli Ruchu Granicznego i ich odpowiednikach terenowych, i w WOP-ie ją zakończyli, przechodząc na emerytury wojskowe.

          Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco będziemy prezentować działania podejmowane przez nasz Związek samodzielnie, a także w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i porozumień terenowych zawartych wg wskazań Federacji.

 

                                                                                                            Opracował:

                                                                                                         p.o. Rzecznika ZEiRSG

                                                                                                          Jerzy JANKOWSKI