OBÓZ „DOBREJ ZMIANY” POINFORMOWANY O KONFERENCJI FSSM RP I SLD W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Uprzejmie informuję, że na portalu internetowym Federacji SSM RP ukazała się informacja o poinformowaniu obozu „dobrej zmiany” o Konferencji w Parlamencie Europejskim zorganizowanej z inicjatywy FSSM RP przez europosłów SLD w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 10:00, bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji plenarnej. W Konferencji tej pod nazwą „REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY W POLSCE” weźmie udział delegacja z ramienia FSSM RP, w której składzie znajdą się m.in. osoby bezpośrednio dotknięte działaniem ustawy represyjnej. O tym fakcie Federacja oficjalnie poinformowała najważniejsze osoby w państwie – Prezydenta RP, Premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Poniżej skan pisma do Pana Prezydenta RP oraz logo informacyjne o Konferencji ze stron internetowych SLD.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski