Odpowiedź IPN na nasze zapytania dotyczące Zwiadu WOP.

          Poniżej zamieszczamy odpowiedź z IPN na nasze pismo z dnia 24.02.2017r. wysłane przez Prezydenta Federacji SSM RP, dotyczące zapytań o zasady kwalifikowania przez IPN służby b. żołnierzy WOP jako służby na rzecz „totalitarnego państwa”. Z odpowiedzi tej wynika, że IPN nie stosuje ujednoliconej i mającej podstawy prawne interpretacji przebiegu służby b. żołnierzy Zwiadu WOP, a posługuje się analizami historyków. Stąd zapewne taka rozbieżność w ocenach tej służby przez urzędników IPN, analizujących teczki personalne b. żołnierzy WOP.

Treść pisma skierowanego do IPN znajduje się na naszej stronie pod linkiem:

http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/pisma-prezydenta-fssm-rp-w-obronie-emerytow-i-rencistow-mundurowych/

Oto odpowiedź z IPN. Niech czytelnicy sami ocenią, z czym mamy do czynienia.