ODPOWIEDŹ MSWIA NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 16323.

W dniu 6 listopada 2017r. opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej treść dwóch interpelacji poselskich złożonych przez posłów .Nowoczesnej do MSWiA: nr 16323 i nr 16564. Poniżej zamieszczamy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację nr 16323, podpisaną przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława ZIELIŃSKIEGO.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI