ODPOWIEDŹ MSWiA ORAZ MRPiPS NA INTERPELACJĘ POSELSKĄ NR 16564.

Szanowni emeryci i renciści poszkodowani ustawą represyjną!

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na interpelację nr 16564, zgłoszoną przez posłów .Nowoczesnej w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne pracujących emerytów mundurowych „dotkniętych ustawą represyjną”.

Mówiąc w skrócie, z treści obydwu odpowiedzi na interpelację wynika, że:

  • składki na ubezpieczenie emerytalne wpłacane przez emerytów mundurowych do ZUS pozostają w ZUS na rzecz innych emerytów; można powiedzieć, że jest to wkład (darowizna) emerytów mundurowych, pracujących i odprowadzających składki, do powszechnego systemu emerytalnego;
  • gdyby nie działała ustawa represyjna, to praca emeryta mundurowego, odprowadzającego składki do ZUS, przyczyniałaby się do wzrostu jego emerytury do 75% podstawy wymiaru – tak było dotychczas, ale ustawa represyjna wprowadziła ogranicznik, który powoduje, że bez względu na to, ile emerycie represjonowany zarobisz i jak wielką składkę odprowadzisz do ZUS, to i tak nie dostaniesz na konto większej emerytury, niż średnia w ZUS;
  • emeryt – cywil, pobierający emeryturę z ZUS, może uzyskać większą emeryturę, gdy będąc na emeryturze pracuje i odprowadza składki do ZUS; tego prawa nikt mu nie odbiera (jeszcze), natomiast emeryt mundurowy, dotknięty ustawą represyjną, nie może skorzystać z prawa do podwyższenia emerytury, gdyż ustawa represyjna wprowadza ogranicznik wskazany wyżej; jest to jakby dodatkowa represja do tej związanej z obniżeniem emerytur i rent – jakby nie analizować, to jest to czysta dyskryminacja!!!

Myślę, że odpowiedzi na powyższą interpelację mogą być wykorzystane jako dowód przed sądem rozpoznającym odwołania emerytów i rencistów od decyzji ZER obniżających emerytury i renty mundurowe. A dla emeryta mundurowego, dotkniętego ustawą represyjną, nasuwa się przykry wniosek: chyba korzystniej dla niego będzie pracować w szarej strefie, bez odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, niż pracować legalnie i odprowadzać składki do ZUS. Czy tego chciała „dobra zmiana”?

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI