ODPOWIEDŹ PREZYDENTA RP NA LIST OTWARTY POSZKODOWANEGO EMERYTA STRAŻY GRANICZNEJ.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Poszkodowani ustawą represyjną!

 

         Poniżej zamieszczamy odpowiedź Pana Prezydenta RP, a ściślej – Kierownika Zespołu Korespondencji Obywatelskiej Biura Dialogu i Korespondencji w Kancelarii Prezydenta RP – na List Otwarty emeryta Straży Granicznej, mjr. Jerzego Misiewicza, poszkodowanego ustawą represyjną. W liście tym mjr Misiewicz przedstawia sytuację represjonowanych i swoją, oraz zadaje pytanie: „Panie Prezydencie pozwolę sobie Pana zapytać…jak będzie?” 

          Szanowni Państwo!

         Odpowiedź Pana Prezydenta nic nie wnosi do naszej sprawy i zagadnień poruszonych przez emeryta SG. Oprócz zapewnienia, że Pan Prezydent i jego Kancelaria rozpatruje „uwagi, apele i postulaty dotyczące m.in. obowiązujących regulacji prawnych i rozwiązań systemowych”, odpowiedź ta zawiera swego rodzaju usprawiedliwienie dla niemocy Pana Prezydenta w tej kwestii oraz ogólne wskazówki, gdzie zaskarżyć decyzję emerytalną ZER MSWiA, do kogo się zwracać w sprawie ewentualnej nowelizacji ustawy represyjnej, i kogo prosić o „łaskę” w trybie art. 8a (nie ustrzeżono się lapsusu wskazując nie na emerytów, lecz na funkcjonariuszy pełniących służbę). No cóż, jest to ogólnikowa, sztampowa odpowiedź ….. i ani słowa o śmiertelnych ofiarach ustawy represyjnej….

          Wydaje się, że najwłaściwszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie jak najszybsze zebranie dużej ilości podpisów obywateli RP pod projektem ustawy anty-represyjnej, pilotowanej przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Federacji SSM RP, i wniesienie jej pod obrady Sejmu. Jeżeli sami nie rozwiążemy tej sprawy, to nikt za nas tego nie zrobi!

          A więc Koleżanki i Koledzy, do dzieła!

 

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI