Odsłonięcie Ławeczki Pamięci w Tuplicach.

 

W dniu 24.06.2022 r. w Tuplicach na Skwerze Pograniczników obok budynków byłego Batalionu WOP, odsłonięta została pamiątkowa ławeczka zawierająca  napis: „Wezwano nas, by wzorem prastarych Kresowych Rycerzy straż dzierżyć u Polski Wrót. Służyliśmy Tobie Polsko”. W podpisie znalazły się słowa: „ W Hołdzie Żołnierzom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Polskich Formacji Granicznych Strzegących Granic Niepodległego Państwa Polskiego.

Inicjatorem tej inicjatywy  było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza Batalion Tuplice, które w dniu 23.08.2021 r. zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starostwa Powiatowego w Żarach. Cele Stowarzyszenia to między innymi: ..kultywowanie pamięci o byłych żołnierzach batalionów Wojsk Ochrony Pogranicza, upowszechnianie wiedzy o służbie w Wojskach Ochrony Pogranicza….”.
Wcześniej byli żołnierze służby zasadniczej, pełniący służbę w byłym Batalionie WOP w Tuplicach oraz podległych 8 strażnicach, spotkali się dwukrotnie (we wrześniu 2020 r. i czerwcu 2021 r.) w celu upamiętnienia swojej służby dla Ojczyzny na tym terenie i utworzenia stowarzyszenia. Na tych spotkaniach powstała inicjatywa upamiętnienia służby w ochronie granicy w b. WOP-ie., gdyż wcześniejsze działania w tym zakresie, podjęte z inicjatywy Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, zostały unicestwione na fali usuwania miejsc pamięci związanych z WOP-em. Warto przypomnieć, że w 2011 r. z inicjatywy Koła ZŻWP w Tuplicach odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą żołnierzom WOP i pracownikom cywilnym na Skwerze im. Wojsk Ochrony Pogranicza /zdjęcie w załączeniu poniżej/ ale w ostatnich latach tablicę zdemontowano, a nazwa skweru została zmieniona na Skwer Pograniczników.

W 2022 r. inicjatywa upamiętnienia służby w ochronie granicy dojrzała na tyle, że na istniejącym Skwerze Pograniczników w porozumieniu z samorządem gminnym uroczyście odsłonięto Ławeczkę Pamięci z napisami jak wyżej.  W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Tuplice – Katarzyna Kromp, Przewodniczący Rady Gminy – Sylwester Mazurkiewicz, Prezes Stowarzyszenia 42. pułku zmechanizowanego i 11. Brygady Zmechanizowanej z Żar, poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej z Tuplic i wymienionego wyżej Stowarzyszenia, emeryci WOP i SG, mieszkańcy. Zaproszeni nieobecni to Starosta Żarski i Komendant PSG w Tuplicach (Placówka SG mieści się w budynkach byłego Batalionu w odległości ok. 60 m od miejsca uroczystości).

W pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia byli zaangażowani także przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG. W podziękowaniu za wsparcie byłych żołnierzy w zielonych otokach Garnizonu Tuplice przedstawiciel naszego Regionu wręczył Pani Wójt Gminy pamiątkową figurkę Słubickiego Koguta z limitowanej serii – symbol miasta Słubice ze specjalną dedykacją, a Panu Przewodniczącemu Rady Gminy książkę „Zbąszyń miasto graniczne” autorstwa ppłk. SG dr. Wojciecha Grobelskiego z COSSG w Koszalinie. Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy udali się na poczęstunek, gdzie przy muzyce wspominano służbę graniczną nad Nysą Łużycką. Uroczystościom towarzyszyła także wystawa: mundurów, czapek, odznak, znaków granicznych z prywatnych zbiorów miłośnika historii WOP, co uwidoczniono na zdjęciach poniżej.

Prezes Regionu Nadodrzańskiego

Jerzy Siedlarz