Odtworzenie Regionu Warmińsko-Mazurskiego ZEiRSG w Kętrzynie!

          Uprzejmie informujemy środowiska emerytów i rencistów służb granicznych RP o odtworzeniu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Kętrzynie!

          W dniu 08 i 15.02.2017r. pięcioosobowa grupa inicjatywna na czele z Kol. Markiem ŁYCZKIEM zorganizowała zebranie w celu odtworzenia Regionu, w którym uczestniczyło 35 emerytów i rencistów b. WOP – u i Straży Granicznej. Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę o odtworzeniu Regionu ZEiRSG w Kętrzynie. Akces do Związku wyraziło chęć 24 kolegów i, kierując się przepisami statutu Związku, wybrali władze Regionu, nazwę Regionu oraz 2 delegatów na przyszły Zjazd Krajowy ZEiRSG, planowany na maj 2017r.

    Zarząd Regionu: 

  1. Kol. KLEBAN Zbigniew Jan           –       prezes,
  2. Kol. ŁYCZEK Marek                      –       sekretarz,
  3. Kol. SIWEK Edward                       –      skarbnik.

  Komisja Rewizyjna Regionu:

  1. Kol. ZYGNER Grzegorz                 –        przewodniczący,
  2. Kol. CZARNECKI Piotr                  –        wiceprzewodniczący,
  3. Kol. KOSZCZYC Jan                     –        sekretarz.

Delegaci na Krajowy Zjazd:

  1. Kol. KLEBAN Zbigniew,
  2. Kol.  PAWLUK Józef.

               

 

Za Zarząd Regionu

Marek Łyczek sekretarz