Ostatnie pożegnanie chor. WOP i SG w st. spocz. Jerzego ARCHACKIEGO!