Ostatnie pożegnanie Kol. Prezesa ZEiRSG śp. płk. WOP/SG w st. spocz. Marka MESZYŃSKIEGO.

 

Cześć Twojej pamięci, Kolego Prezesie!
Marku! Pracowałeś niemal do końca nad organizacją naszego V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego i wydawałeś dyspozycje! Odszedłeś na wieczną służbę w Dniu Weterana Służby Granicznej, który to dzień jest jednocześnie Świętem Statutowym ZEiRSG! Symbolika tego faktu dodatkowo wzmaga nasz żal i smutek z powodu Twojej nieobecności, którą przecież przewidywałeś w ostatnich rozmowach z nami. Pamięć o Tobie pozostanie na zawsze w naszych
sercach!