Ostatnie pożegnanie kpt. WOP w st. spocz. Sławomira DANKOWSKIEGO!