Ostatnie pożegnanie płk. SG Włodzimierza WARCHOŁA

             Płk SG Włodzimierz Warchoł w 1975 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu na kierunku Wojsk Ochrony Pogranicza. Bezpośrednio po szkole został skierowany do służby w Pomorskiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie, gdzie był dowódcą plutonu, kontrolerem i starszym kontrolerem w Granicznej Placówce Kontrolnej WOP w Szczecinie-Porcie, pracował także w sztabie Brygady. Z dniem 16 maja 1991 r. podjął służbę w Pomorskim Oddziale Straży Granicznej w Szczecinie jako oficer operacyjny Sekcji Rozpracowań, zajmującej się zwalczaniem zorganizowanych grup przemytniczych. Następnie był rzecznikiem prasowym Komendanta Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie. W 1998 r. został przeniesiony do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej w Warszawie, gdzie był doradcą i rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej. 25 maja 2001 r. zakończył służbę i przeszedł na emeryturę. Był odznaczony wieloma odznaczeniami m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym i Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Był synem żołnierza zawodowego Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza.

               Region Szczecin i Region  Świnoujście                                                     ZEiRSG