Ostatnie pożegnanie śp. chor. sztab. WOP w st. spocz. Andrzeja ROSOŁKA!