Ostatnie pożegnanie śp. st. chor. sztab. w st. sp. WOP/SG Janiny CISZKO.