Ostatnie pożegnanie śp. chor. WOP/SG w st. spocz. Tadeusza WAŻNEGO.

 

Wspomnienia o naszym Koledze:

Śp. chor. WOP/SG w st. spocz. Tadeusz WAŻNY swoją służbę dla Ojczyzny w Wojskach Ochrony Pogranicza rozpoczynał 05.05.1970 r. jako elew w Szkole Podoficerskiej w Łużyckiej Brygadzie WOP.  Po szkoleniu został skierowany do pełnienia służby w Kętrzyńskim Oddziale WOP, gdzie był dowódcą drużyny w Kompanii Piechoty Batalionu Odwodowego. Od 1972 r. jako żołnierz zawodowy pełnił funkcję szefa gospodarczego Kompanii Odwodowej w Kętrzyńskim Oddziale WOP, a po reorganizacji struktur w Kaszubskiej Brygadzie WOP.  W latach 1977-1991 r. pełnił służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej w Placówce WOP w Barcianach, podległej pod Kętrzyński Oddział WOP, a następnie Kaszubską Brygadę WOP. Po pozytywnej weryfikacji od 1991 r. dalszą służbę pełnił w Strażnicy SG w Barcianach podległej pod Warmińsko-Mazurski Oddział SG. Patrolował wyznaczony odcinek tzw. granicy zielonej z Obwodem Kaliningradzkim, pełnił także obowiązki szefa gospodarczego Strażnicy.

W trakcie służby awansowany, nagradzany i odznaczany; w 1993 r. odszedł na emeryturę. Niestety za służbę Ojczyźnie w „niesłusznym” okresie jego też dopadły represje – 18.09.2020 r. otrzymał decyzję ZER MSWiA obniżającą jego świadczenia emerytalne. Podjął walkę o swoje prawa nabyte, godność i honor, wygrał swoje sprawy w SO w Olsztynie i SA w Białymstoku. Jednak nie cieszył się długo swoim zwycięstwem. Okres walki i stres zrobiły swoje, zachorował, odnowiły się wcześniejsze choroby i odszedł na wieczną służbę nagle, pozostawiając w smutku swoją rodzinę, znajomych i kolegów.

Kolego pozostaniesz w naszej pamięci !

Opr. W. Tiszuk/Z. Kleban