Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP i SG Anatola WOJNICKIEGO.

Żegnaj Kolego Anatolu….

          Odszedłeś nagle nie doczekawszy formalnego potwierdzenia członkostwa w Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – Region Nadodrzański, do którego zgłosiłeś akces. Faktycznie od dawna byłeś naszym Członkiem i Kolegą, aktywnie udzielając się, jako osoba o wykształceniu prawniczym, w działania pomocowe dla wszystkich represjonowanych na podstawie haniebnej ustawy z 16 grudnia 2016 r.

         Pomagałeś pisać odwołania od decyzji emerytalnych zabierających lub obniżających renty i emerytury, doradzałeś przy sporządzaniu innych  pism procesowych do sądów i aktywnie wspierałeś wszystkich poszkodowanych. Sam dzielnie wałczyłeś w sądach o swoje prawa nabyte z ZER MSWiA i WBE MON. Ostatnio wygrałeś z WBE żądając poprawnego naliczenia do wojskowej wysługi emerytalnej okresu służby w WOP na granicy. Nie doczekałeś jednak sprawiedliwości w Sądzie Apelacyjnym w walce z ZER MSWiA, który to organ wniósł apelację od wyroku Sądu Okręgowego, przywracającego Ci emeryturę sprzed wejścia w życie haniebnej ustawy represyjnej. Po prostu Sąd Apelacyjny nie zdążył… 

          Kolego Anatolu! Na zawsze zapamiętamy Ciebie jako Oficera WOP i SG wiernie i z poświęceniem służącego w ochronie granic naszej Ojczyzny, i jako serdecznego Przyjaciela aktywnie udzielającego się w niesienie pomocy innym!

 Cześć Twojej Pamięci!

 

Zarząd Regionu Nadodrzańskiego

Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej