Ostatnie pożegnanie śp. kpt. WOP w st. spocz. Zbigniewa KUSTRY.