Ostatnie pożegnanie śp. mjr. SG w st. spocz. Andrzeja BŁASZCZYKA.