Ostatnie pożegnanie śp. mjr. w st. sp. WOP/SG Jana HOFBAUERA.