Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP i SG Romana ŚWITAJA.