Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP/SG w st. spocz. Władysława WIŚNIEWSKIEGO.