Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP w st. spocz. Tadeusza GIZICKIEGO.