Ostatnie pożegnanie śp. mjr. WOP w st. spocz. Wiesława RUTKOWSKIEGO!