Ostatnie pożegnanie śp. mł. chor. w st. spocz. WOP Stanisława MOMOTA.