Ostatnie pożegnanie śp. mł. chor. WOP w st. sp. Mariana GORZELAŃCZYKA.