Ostatnie pożegnanie śp. por. WOP w st. spocz. Stanisława KRUĆKO.