Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. w st. spocz. WOP i SG Andrzeja ZGIERSKIEGO.