Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. w st. spocz. WOP/SG Kazimierza DUDCZAKA.