Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP i SG w st. spocz. Stanisława MALCZAKA!