Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Bogdana WŁOSTOWSKIEGO!