Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Henryka KRASZULI.

Ppłk WOP Henryk Kraszula urodził się w 1933 r. w centralnej Polsce, w 1952 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Kozienicach, następnie rozpoczął służbę wojskową w Warszawie, a od 1955 r. w Krakowie i dalej na strażnicy WOP w Zakopanem. W 1960 r. skierowany do pełnienia dalszej służby w GPK WOP Kunowice i GPK WOP w Świecku. W 1964 r. ukończył kursy zawodowe i szkołę oficerską w Legionowie, a w latach 1969 – do 1974 r. studiował na Wydziale Prawa Administracyjnego w UAM w Poznaniu, gdzie uzyskał stopień mgr prawa, W latach 1977 do 1990 r. pełnił funkcję Dowódcy GPK WOP w Kunowicach, w 1990 r. odszedł na zasłużoną emeryturę w stopniu ppłk WOP.
Podczas służby wojskowej wielokrotnie wyróżniany, nagradzany, odznaczany i awansowany na wyższe stopnie wojskowe, między innymi na podstawie Uchwały Rady Państwa z dnia 24.07.1985 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wychowawca wielu pokoleń kontrolerów ruchu granicznego. Zaangażowany także w działalność społeczną na rzecz lokalnego środowiska. W latach 1982 do 1990 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w Słubicach, podczas pełnienia tej funkcji w 1987 r. miasta: Słubice i Pisz brały udział w Telewizyjnym Turnieju Miast, w tym samym roku Słubice zdobyły tytuł Mistrza Gospodarności w kategorii miast tej wielkości. W latach 1976 – do 1988 r. przez 3 kadencje był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Zapalony działkowiec-hobbysta, sadził jabłonie i śliwy, uprawiał warzywa i kwiaty, na początku lat 90-tych działka H. Kraszuli uznana została za jedną z najpiękniejszych działek w woj .gorzowskim.
16.07.2023 r obchodziłby swoje 90-te urodziny,
Cześć Jego pamięci !

Region Nadodrzański ZEiRSG