Ostatnie pożegnanie śp. ppłk. WOP w st. spocz. Stanisława PRZYWARY.

 

         Śp. ppłk WOP  Stanisław PRZYWARA służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza rozpoczął w latach 50-tych – był jednym z pierwszych absolwentów Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie. Zawodową służbę wojskową pełnił w byłych jednostkach WOP: Szefostwie WOP w Warszawie, GPK WOP w Zebrzydowicach, a jako Dowódca w stopniu majora – w GPK WOP w Gubinie i w latach 1963 – 1978 – jako Dowódca GPK WOP w Kostrzynie nad Odrą. Na emeryturę odszedł w stopniu podpułkownika. Wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń żołnierzy WOP, społecznik.    Po odejściu na emeryturę podjął pracę w Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu jako inspektor ds. obronnych. Zawsze pamiętał o swojej służbie dla Ojczyzny, brał aktywny udział w spotkaniach wspomnieniowych i integracyjnych emerytowanych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

 

 Zarząd Regionu Nadodrzańskiego

             Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej